O nas

Fundacja Muzyki Filmowej i Jazzowej powstała w 2014 roku.

Celami Fundacji są:
1. promocja i wspieranie rozwoju muzyki filmowej, jazzowej, teatralnej i funkcjonalnej, a także wzmacnianie współpracy z podmiotami działającymi w tej dziedzinie;
2. promowanie muzyki filmowej i jazzowej jako ważnej dziedziny gospodarki kreatywnej na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, makroregionalnej i międzynarodowej;
3. umacnianie wizerunku Krakowa, Małopolski i Polski jako zagłębia twórczości funkcjonalnej;
4. promowanie muzyki filmowej i jazzowej w kontekście polityki audiowizualnej i filmowej Polski i Unii Europejskiej;
5. inspirowanie i tworzenie warunków dla profesjonalizacji usług muzycznych związanych z produkcją i procesem twórczym muzyki filmowej, jazzowej i funkcjonalnej;
6. wspomaganie twórców muzyki filmowej, jazzowej i funkcjonalnej;
7. tworzenie siatki połączeń pomiędzy muzyką, nowymi mediami, nowymi technologiami i innymi sektorami gospodarki kreatywnej, kultury i sztuki;
8. przywrócenie do obiegu kulturowego zapomnianych bądź nieodkrytych dzieł muzyki filmowej, jazzowej i funkcjonalnej;
9. promowanie młodych twórców;