Kontakt

Magdalena Warejko, Prezes Fundacji Muzyki Filmowej i Jazzowej
e: magdalena.warejko(at)jazzjuniors.com.pl

Tomasz Handzlik, Wiceprezes Fundacji Muzyki Filmowej i Jazzowej
e: tomasz.handzlik(at)jazzjuniors.com.pl